KRT gegevens

KRT gegevens van uw tandarts:

Tandartsen met een KRT-registratie zijn bevoegd én bekwaam. Zij voldoen aan een aantal registratienormen. Registratie is vrijwillig. De tandarts houdt zijn kennis en kunde op peil door het volgen van bij- en nascholing, individuele activiteiten en het voeren van intercollegiaal overleg. In een registratiebeeld van 5 jaar behaalt de tandarts tenminste 180 KRT-punten.

 

– lid KRT sinds 2007

– BIG registernummer: 79048416702

– Klachtregeling via KNMT

 

De tandarts geeft in de deskundigheidsbevordering aandacht aan tenminste vier van de volgende competenties:
1. Vakinhoudelijk handelen
2. Communicatie
3. Samenwerking
4. Kennis en wetenschap
5. Maatschappelijk handelen
6. Organisatie
7. Professionaliteit

 

Op deze pagina schrijnt een up-to-date overzicht van de KRT punten van uw tandarts (bron: eigen KRT-dossier). 120 punten zijn vereist.

Periode 2012-2017:    330 (deze periode is goedgekeurd in Juli 2017)

Periode 2017-2026:    231 (Juni 2023)