Vanwege het vervallen van test- en isolatieadviezen voor het algemene publiek is de Leidraad aangepast.

In de huidige endemische fase van de COVID-19 pandemie verwijst de Commissie Leidraad Mondzorg Corona naar de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken (2016), die ook geldt voor andere luchtwegvirussen die voornamelijk via druppelinfectie worden overgedragen (zoals het influenzavirus).
In afwachting van herziening van deze richtlijn gelden daarop aanvullend de volgende adviezen:

• Als u een mogelijk overdraagbare luchtwegaandoening heeft moeten we de mondzorg zo mogelijk uitstellen.
• Als u COVID-19 heeft en de noodzaak van een spoedbehandeling moeten we werken volgens de Werkinstructie
Spoedzorg COVID-19 in de tandartspraktijk. Dit zal aan u uitgelegd worden.

 

Leidraad Mondzorg Corona (KNMT)
Versie 12.0 – Laatste update 15-3-2023