PRAKTIJK HYGIENE

Richtlijn Infectiepreventie in De Tandheelkundige Praktijk.

De richtlijn is gericht op preventie van zorggerelateerde infecties bij patiënten en ook op het voorkómen van (beroeps)ziekten bij de mondzorgverlener en zijn team. (Werkgroep Infectiepreventie, 2007). We stellen het op prijs in een vellige omgeving te kunnen werken. De richtlijnen Infectiepreventie zijn volledig toegepast voor onze praktijk.

Voor desinfectie en sterilisatie van instrumenten en klein apparatuur maken we gebruik van:

Miele 7831
Reinigings- en desinfectieautomaat voor het machinaal reinigen en thermisch desinfecteren van tandheelkundig instrumentarium waarbij wordt voldaan aan eisen die gelden op het gebied van infectiepreventie

 

 

 

 

DAC Universal
De DAC Universal reinigt de interne kanalen van instrumenten, alsmede alle externe onderdelen, smeert en steriliseert bij een temperatuur van 134 ° C. Een onmisbaar onderdeel in onze praktijk.

 

 

 


W&H Sterilsator Lisa 500
De Lisa 500 sterilisator biedt onze praktijk ‘sterilisatie op medisch niveau’ voor een absolute veiligheid.

 

Alle apparatuur is regelmatig gecontroleerd volgens KNMT richtlijnen en advies van de leveranciers.

 

 

PRAKTIJK VEILIGHEID

  • RADIOLOGIE

 

 

In onze praktijk is een KEW dossier (Kern Energie Wet), of röntgen dossier, aanwezig. Daarmee kunnen we aantonen dat we op een veilige manier met stralingen kunnen werken. Onderhoud (inclusief meting) gebeurt een keer per kalender jaar.

Merk apparaat: Carestream CS2200 (Kodak)

Inhoud controle: onderhoud en stralingsrisicoanalyse

Datum laatste controle: januari 2023

Uitslag: voldoet aan de voorwaarden die de overheid stelt

 

  • WATERKWALITEIT

 

 

DATAVEILIGHEID (AVG VERKLARING)

 

AVG verklaring