Pijnklachten en Spoedgevallen

Tijdens de openingstijden van onze praktijk proberen wij u uiteraard zo snel mogelijk te helpen bij tandheelkundige spoedgevallen, zoals ongevallen en acute hevige kiespijn. Door ons aan het begin van de ochtend te bellen op 0181 615 775  kunt u in veel gevallen dezelfde dag bij ons terecht.

Buiten onze reguliere openingstijden, in het weekend (zaterdag en zondag) en tijdens de officiële vrije dagen, feest- en vakantiedagen en schoolvakanties, werken wij voor de spoedgevallendienst samen met Dental365. Voor alle pijnklachten en/of spoedgevallen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag, kunt u zich wenden tot Dental365 Spoed Tandarts Rotterdam.

 

Dental365 Spoed Tandarts Rotterdam
Adres (klik op adres voor de routebeschrijving) :
Dr. Molewaterplein 30, 3015 GD Rotterdam
(Ingang Spoedeisende Hulp van Erasmus MC)
Telefoon: 085 – 105 1760

Dental365 heeft naast de vestiging in Rotterdam, ook vestigingen in Den Haag, Gouda, Dordrecht,
Breda, Amsterdam, Ede, Deventer en Apeldoorn.
Mocht een andere locatie u op dat moment beter uitkomen, dan kunt u aan de telefoon uw voorkeur
aangeven. Dental365 kan dan, mits mogelijk, samen met u kijken welke locatie voor u de meest
geschikte is. Voor meer informatie over de spoeddienst kunt u ook kijken op hun website Dental365.nl

Aantal zaken waar u ook rekening mee dient te houden, voordat u belt naar Dental365 Spoed
Tandarts;

Wat mee te nemen:
• Bij het bellen: houdt uw BSN (of van de persoon voor wie u een afspraak wilt maken) altijd bij
de hand. Dental365 heeft dit nodig om een afspraak in te kunnen plannen.
• U (of de persoon om wie het gaat) dient het verzekeringspasje en een geldig
identiteitsbewijs mee te nemen.
• U dient uw consult en/of spoedbehandeling bij Dental365 direct te voldoen middels pin of
creditcard. U kunt niet contant betalen.

Kosten en vergoedingen:
• De kosten van een spoedbehandeling zijn gelijk aan de kosten van een reguliere
tandheelkundige behandeling. Deze kosten worden door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit)
bepaald en worden ieder jaar herzien.
• Er kunnen wettelijk vastgestelde toeslagen gelden i.v.m. de avond-, nacht-, weekenddiensten
en tijdens de erkende feestdagen. Informeer hiernaar als u belt.
• U ontvangt altijd een nota van Dental365.
• Indien u een aanvullende tandartsverzekering heeft, kunt u uw nota achteraf declareren bij uw
zorgverzekeraar. Voor informatie over vergoedingen vanuit uw aanvullende verzekering, dient
u uw eigen zorgverzekeraar te raadplegen.
• Kinderen tot 18 jaar die met spoed een tandarts nodig hebben, kunnen de kosten deels of
geheel vergoed krijgen vanuit de basisverzekering. Informeer indien mogelijk wel bij uw
verzekeraar welke behandelingen en kosten vanuit de basisverzekering voor kinderen tot 18
jaar worden vergoed.

Tot slot:
• Dental365 heeft geen patiëntendossier van u en kan dit ook niet inzien. Daarom zal
Dental365 zich beperken tot het bieden van eerste hulp. Voor eventuele
vervolgbehandelingen wordt u, zoals gebruikelijk, altijd terugverwezen naar uw eigen
tandarts. Heeft u géén eigen vaste tandarts, dan zal Dental365 u verder informeren.
• Nadat u bij Dental365 een afspraak heeft gemaakt, ontvangt u per SMS en per e-mail de
bevestiging. In deze bevestiging treft u ook aan de link naar het anamneseformulier. Dit
formulier dient u vooraf, voordat u naar uw afspraak gaat, online in te vullen. Indien u een
vaste tandarts heeft, vergeet u dan niet deze gegevens op het formulier correct in te
vullen. Zonder de gegevens van uw tandarts kan Dental365 uw behandelverslag en de
eventuele röntgenfoto’s niet naar uw tandarts sturen.
• Houdt u er aub rekening mee dat uw afspraaktijd bij Dental365 altijd een richttijd is.
Dental365 Rotterdam is géén reguliere tandartspraktijk, enkel een spoed tandartspraktijk. U
wordt verzocht op tijd te komen en er wordt altijd getracht u op tijd te helpen. Doorgaans lukt
dit ook goed. Toch kunt u te maken krijgen met uitloop en langere wachttijden omdat vooraf
nooit ingeschat kan worden hoelang een spoedafspraak per patiënt kan duren. Ook hebben
sommige spoedafspraken altijd voorrang. Hierdoor kan het ook voorkomen dat u helaas
langer dient te wachten. Dit is bijv. in geval van een spoedgeval, trauma’s en spoed bij
kinderen.
• Let op! U kunt uw afspraak alleen telefonisch annuleren door te bellen naar Dental365
Rotterdam. Bij niet op tijd annuleren of helemaal niet komen opdagen hanteert Dental365
een NO-SHOW beleid (tandartscode C90). Deze kosten zijn voor uw eigen rekening en zijn
niet te declareren bij uw zorgverzekeraar.